Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi

Stacks Image 2585

FAQ

 • Hvor meget koster det?
  Open or Close
  En session varer 75 minutter og koster 750 kr., uanset om det er samtale eller kropsterapi. Du kan betale kontant (lige penge) eller med MobilePay. Betaling foregår umiddelbart efter sessionen.
 • Hvor længe varer terapien?
  Open or Close
  Mine klienter fordeler sig i tre grupper. Nogle foretrækker et kort intensivt forløb med hyppige sessioner, andre foretrækker færre sessioner over et længere tidsrum, og atter andre at have ganske få men ret intense sessioner - hver person sit behov, det bestemmer du selv.
 • Hvad nu hvis terapien ikke virker?
  Open or Close
  Terapien bygger på dine reaktioner i løbet af sessionen og dine reaktioner og refleksioner mellem sessionerne. Hvis det ikke virker for dig, håber jeg, du vil fortælle mig om det hurtigst muligt, men ellers vil det højst sandsynligt komme frem alligevel, for hvis terapien ikke virker, vil dialogen hurtigt gå i stå – og det vil i sig selv påkalde sig min opmærksomhed.

  Det er selvsagt muligt, at min måde at arbejde på ikke passer til dig, eller at jeg ikke har tilstrækkelig kompetence angående din særlige situation, i så fald vil jeg henvise til andre terapeuter.
 • Fører du journal?
  Open or Close
  Jeg fører ikke journal, men jeg tager noter efter hver session som hjælp til at huske, hvad der er foregået. Noter er desuden en god måde at bevare overblikket på, hvilket er med til at sikre kontinuerlig kvalitet i terapien.
 • Viser du dine noter til nogen?
  Open or Close
  Jeg viser aldrig mine noter til nogen, ikke engang til min supervisor.

  Jeg har personligt designet et notatsystem, hvor personlige oplysninger gives en kode, skrives i anonymiserende stil og opbevares adskilt fra navn og adresse. Systemet er så effektivt, at jeg ikke selv kan finde de rette noter uden brug af en kodenøgle.

  Jeg følger desuden European Association for Gestalt Therapy (EAGT) etiske regler, disse regler lægger særlig vægt på tavshedspligt og beskyttelse af klientens interesser. Tavshedspligten er vedvarende.
 • Skal jeg snakke en masse om min barndom?
  Open or Close
  Ikke nødvendigvis, jeg er ikke ”arkæolog”, men lidt skal jeg høre for bedre at kunne forstå din baggrund. Nogle gange er det relevant at tale meget om barndommen. Det kommer an på, om din fortid stiller sig i vejen for de ønsker, du har for dit liv nu og i fremtiden. For nogle mennesker er det meget givende at bearbejde fortiden, for andre er nutiden mere afgørende – for alle er meningen med terapien at skabe en bedre nutid og fremtid.
 • Jeg vil gerne starte i terapi
  Open or Close
  Ring til mig på tlf. 2828-6200, jeg har telefontid på hverdage kl. 18-19. Du er også velkommen til at indtale en besked, så ringer jeg til dig.

  Første gang vi mødes, er en "lære hinanden at kende" session. Jeg vil gerne høre om din situation, lidt om din opvækst og om, hvad du ønsker at opnå med terapien. Jeg vil fortælle om mine redskaber, og om hvordan terapien foregår. På den baggrund kan du beslutte dig for, om du vil begynde i terapi hos mig. De fleste bestemmer sig med det samme, men du er også velkommen til at gå hjem og tænke over det i ro og mag.
 • Hvad nu hvis jeg er utilfreds?
  Open or Close
  Så håber jeg, du vil sige det. Jeg er altid interesseret i din mening, og jeg bliver ikke sur over kritik! Mennesker er forskellige. Man har forskellig følsomhed overfor livet, forskellige livsværdier, forskellige baggrunde og forskellige livsforløb.

  Der vil under alle omstændigheder være regelmæssige evalueringer, hvor du tager stilling til om terapien udvikler sig tilfredsstillende, og om de indledende mål med terapien fortsat er gældende.

  Hvis du grundlæggende er utilfreds med min måde at arbejde på, er der naturligvis ingen grund til at forsætte terapien – det er altid dit frie valg, at finde en anden terapeut.
 • Jeg vil gerne afslutte terapien, hvad skal jeg gøre?
  Open or Close
  Du siger blot, at du gerne vil slutte terapien. Hvis det har været et længere forløb, er det bedst at varsle et stop før sidste session, sådan at jeg kan nå at forberede en ordentligt afslutning, men ellers kan du frit stoppe (eller holde pause), når du ønsker det.

  Det er i øvrigt en vigtig del af enhver terapi også at tale om afslutningen. Det kan gøres når som helst, men vil være et naturligt emne i forbindelse med evalueringerne, særligt hvis dine mål er opnået og du ikke formulerer nye.

  I de fleste tilfælde finder terapien sin naturlige afslutning enten som konsekvens af at have været et tilbagevendende emne, eller som en klar indsigt i løbet af en session.
 • Hvad er kropsterapi?
  Open or Close
  De vigtigste gevinster ved kropsterapi er:

  • At du generelt får bedre kontakt til dig selv
  • At du hurtigere mærker dine grænser
  • At du hurtigere mærker hvad du gerne vil
  • En generelt øget fornemmelse af mening og tilstedeværelse

  Kropsterapi foregår dels på en briks, dels som indledende og afsluttende samtale. Du er påklædt under behandlingen. Kropsterapi kan frugtbart kombineres med gestaltterapi.

  Læs mere om kropsterapi eller den bagvedliggende teori.
 • Hvad er gestaltterapi?
  Open or Close
  Gestaltterapi er en velafprøvet og lettilgængelig terapeutisk metode, der handler om at kommer i øjenhøjde med sig selv og sin hverdag, så livet i almindelighed bliver en tilfredsstillende og nærværende oplevelse.

  Gestaltterapi handler om de følelser du har, om de tanker du gør dig, og om kroppens instinktive reaktioner - og om at afstemme alt dette til meningsfulde og brugbare handlinger. Gestaltterapi kan frugtbart kombineres med kropsterapi.

  Læs mere om gestaltterapi og gestaltterapiens rødder.
 • Hvor er du uddannet?
  Open or Close
  Jeg er uddannet på Gestaltterapeutisk Institut (GI) i årene 1996-2000. Undervisningen foregik i grupper, hvor man øvede, prøvede og overværede terapi, skrev og talte om terapi. Uddannelsen var på 1.208 timer (hvilket var 408 flere timer, end Socialministeriet i 2004 stillede som kriterium for evaluering af psykoterapeutiske uddannelser).

  Uddannelsen fokuserede på gestaltterapi, men jeg blev også undervist i drømmearbejde, Body Awareness Communication, bioenergetiske øvelser, psykodrama og tegneterapi.

  Der var både en praktisk og en teoretisk eksamen. Begge eksamener var med en intern eksaminator og en ekstern censor. Den teoretiske eksamen bestod af en skriftlig redegørelse for gestaltterapiens teori og metode. Den praktiske eksamen bestod af en gruppeterapi, med en gruppe jeg selv havde samlet og arbejdet med gennem et lille års tid. Jeg skulle desuden skrive en redegørelse over mine erfaringer med gruppen samt beskrive min egen proces gennem årene på instituttet.
 • Hvor er du uddannet i kropsterapi?
  Open or Close
  Jeg er uddannet af David Kirk-Campbell, grundlægger af Touching Dialogue og fhv. institutleder på Gestaltterapeutisk Institut. Uddannelsen tog 2 år og bestod af personlige udfordringer med henblik på at skærpe mine sanser og bevidsthed, læsning og skrivning, samt en lang række "øve-klienter". Det første år var vi 2 studerende, det andet år var jeg eneste studerende. Jeg er dybt taknemmelig for den grundige og eksklusive træning, jeg dengang modtog. Du kan læse mere om David og Touching Dialogue på www.touching-dialogue.dk.

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave anonym besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Dit besøg på siden bliver automatisk anonymiseret overfor eventuelle trejdeparts servere.