FRITZ PERLS

GESTALTTERAPI

Behandling og forebyggelse af angst, depression og belastningsreaktioner

KROPSTERAPI

At genfinde krop og mærkesans. At falde til ro og lytte til det indre liv

UNDERVISNING

1-årig udd. i Touching Dialogue kropsterapi, 4-mandshold i København

Fritz Perls

Af Stefan Green Meinel


Friedrich Salomon Perls, “Fritz Perls” (1893-1970) regnes for at være en af gestaltterapiens vigtigste grundlæggere.

Fritz Perls blev født og voksede op i Berlin i en jødisk familie. Da krigen brød ud i 1914 var han i gang med at studere medicin. Han meldte sig som frivillig til Røde Kors, blev derefter frivillig i hæren og endte som underløjtnant i lægekorpset. Han fuldførte i 1921 sin uddannelse som læge på Frederick Wilhelm Universitet Berlin. I 1920’erne og starten af 1930’erne uddannede Fritz Perls sig til psykoanalytiker på psykoanalytiske institutter i Berlin, Wien og Frankfurt.

Han havde bl.a. Otto Fenichel og Karen Horney som supervisorer. Fritz Perls var selv i almindelig analyse hos forskellige psykoanalytikere - med vekslende begejstring - frem til ca. 1930, hvor han påbegyndte et mere inspirerende forløb hos Wilhelm Reich, kropsterapiens første store pioner.

I 1926 kom Fritz Perls i forbindelse med gestaltpsykologien, da han (og Laura Perls) arbejdede som assistent(er) for professor Kurt Goldstein ved et neurologisk hospital, hvortil soldater med hjerneskader overførtes.

I 1929 giftede Fritz og Laura Perls sig. Hun var også uddannet psykoanalytiker, og sammen udviklede de mange af gestaltterapiens ideer. I 1933 flygtede de med deres datter Renate til Holland og videre i 1934 til Sydafrika, hvor deres søn Steve blev født. I 1935 oprettede Fritz Perls The South African Institute for Psychoanalysis.

I 1936 deltog Fritz Perls i en psykoanalytisk kongres i Tjekkoslovakiet med et indlæg om “oral modstand”, men blev afvist både af Sigmund Freud og resten af forsamlingen. Det skulle vise sig at være en frugtbar afvisning. Den provokerede Fritz Perls til en personlig og professionel stillingstagen, han skrev herom:

“Freuds teorier og deres indflydelse har alt for stor betydning for mig. Min beundring, min tvivl og min hævngerrighed er meget stor. Jeg bevæges dybt over hans lidelser og mod. Jeg nærer den største beundring for, hvad han praktisk taget alene kunne udrette med så dårlige videnskabelige redskaber som associationspsykologien og en mekanisk orienteret filosofi. Jeg er dybt taknemmelig for, hvor meget jeg har kunnet udvikle mig ved at gå imod ham.”
(Fritz Perls, “Skraldespanden tur-retur” s. 52, Borgen 1981)

I 1942 udgav Fritz Perls sin første bog “Ego, Hunger and Aggression”, hvori han bl.a. uddyber assimilationsbegrebet. Bogen var en kritik af den etablerede psykoanalytiske teori, og markerede dermed Fritz Perls’ officielle brud med freudianerne.

I 1946 flyttede familien til New York, hvor Fritz Perls sammen med Rolf Hefferline og Poul Goodman i 1951 udgav “Gestalt Therapy” - (halvdelen af denne er udgivet i dansk version: “Grundbog i gestaltterapi”) - gestaltterapiens grundværk.

I 1952 oprettede Fritz og Laura Perls New York Institute for Gestalt Therapy. Gennem de følgende år opstod der stigende stridigheder og kritik af Fritz Perls, ofte fremført af Laura Perls. Under påvirkning af disse brød Fritz Perls i 1956 med sin kone og deres institut og rejste til Miami.

Efter en jordomrejse kom Fritz Perls i 1963 til Esalen, et tidligere feriested i Big Sur, Californien. Fra 1966 til 1969 fungerede dette som center for gestaltterapien, og Fritz Perls fik endelig den brede anerkendelse, han havde stræbt efter.

I samme periode skrev han sin selvbiografi “In and out the Garbage Pail” (dansk version: “Skraldespanden tur-retur”). I 1969 udkom “Gestalttherapy Verbatin” (dansk version: “Gestaltterapi”), der er ordrette gengivelser af gestaltterapeutiske seminarer ledet af Fritz Perls. Samme år flyttede han til Cowichan, Canada, hvor han ønskede at oprette et terapeutisk samfund; et sted hvor man skulle leve og arbejde efter gestaltprincipper, en “gestalt kibbutz” - en ambition der ikke nåede at blive tilendebragt. Der færdigskrev han “The Gestalt Approach” (dansk version: “Gestaltterapiens metode”); en bog hvori han forsøgte at fremlægge gestaltterapiens principper så enkelt og tilgængeligt som muligt.

Fritz Perls led gennem flere år af angina pectoris og fik kort før sin død konstateret kræft i bugspytkirtlen. I marts 1970 døde han efter en uges sengeleje.

Se gestalt videoer her: Gestaltvideoer.

STEFAN GREEN MEINEL

Underviser
Eksam. gestaltterapeut
Touching Dialogue Teacher

Terapeutiske kompetencer og CV.

Stacks Image 4600

KONTAKT MIG

Telefontid på hverdage kl. 18-19. Eller ring og læg en besked, jeg svarer samme eller næste dag.

KLINIK ADRESSE

  • Gestaltterapeutisk Klinik, Helgesensgade 12, th hjørnet, 2100 København Ø

EMAIL & TELEFON

  • Ring til 2828-6200
  • fortroligt@pm.me
  • Onlineformular: KONTAKT

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret. Jeg ejer selv mine statistikdata og deler dem ikke med andre.