Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi

Stacks Image 1898

Min baggrund

Stacks Image 1957
Jeg tror på forskellighed, og på den dybde ethvert menneske bærer indeni. Jeg tror på dem, der længes. Jeg ved, at mennesker kan gennemgå utrolig modgang og stadig rejse sig igen. Det er som at se verden blive til, når et menneske finder vej. Det er - og vil altid være - et stort privilegium at komme tæt på andre menneskers indre liv.
Privat praksis siden 2000

Udvikler af Touching Dialogue Skills 2019
Touching Dialogue Skills er et undervisningskoncept med fokus på basal træning i berøring med awareness. Konceptet henvender sig til fagpersoner, hvor berøring indgår som en del af arbejdssituationerne, fx sygeplejersker, sosuhjælpere/assistenter eller pædagoger, ligesom det henvender sig til privatpersoner med interesse for krop, berøring og awareness.

Underviser på kropsterapeutisk uddannelse i Touching Dialogue Therapy siden 2017
Undervisning i Krop og Mærkesans - Respektfuld Berøring - Tryghed og Fordybelse - Verbalisering af kropslige reaktioner - Grænser - Chok og Overgreb - Indre Barn - Indre Tilladelse og Ressourcer.

Underviser på Nordisk Gestalt Institut 2014-19
Tre gange holdleder/gennemgående underviser for nye hold. Undervisning bl.a. i Gruppeproces - Kropbevidsthed - Seksualitet - Krop og Grundfølelser - Far/Mor/Opvækst - Indre Barn - Eksistens/Kriser/Døden - Polariteter - Gestaltteori - tillige eksaminator i Gestaltteori.

Underviser på Tobias–Skolen 2012-15
Undervisning i Livets Jordskælv - Offer, Bøddel og Redder - Sansning, Intuition og det Relationelle Felt - Livsmission og Livsformål - Professionel Praksis.

Forfatter og designer til Proces – en notesbog til klienter i gestaltterapi

Udvikler af Gestalt Notatsystem

• Interview på zetland.dk 2017 om terapi og finanskrisens menneskelige konsekvenser (betalingssite, første 14 dages gratis abb.) - læs interviewet her
Stacks Image 1950
Jeg deltog i Street Art 2018 v/ Østerbro Lokaludvalg med en RefleksionsKube. Kuben tog afsæt i Howard Gardners teori om multiintelligens, hvor det at kunne reflektere eksistentielt anses for en at være en intelligens i sig selv.

Det genkender jeg fra terapien - det er slående, hvor dybe refleksioner og indsigter alle mulige mennesker rummer. Der er noget meget ligeværdigt over at forholde sig til livet. Det er noget alle kan, og som alle gør, uafhængig af opvækst og uddannelsesniveau.

Hver side af kuben havde et tema og en farve. Hvis man fulgte farverne kuben rundt, fulgte man overskrifterne på en udviklingsproces - fra Drømme til Eksperimenter til Reaktion til Sociale Relationer til de tidløse Eksistentielle Refleksioner.
 • Privat
  Open or Close
  Jeg er født i 1968 og er opvokset og bosat i København. Jeg giftede mig med Eva i 2002, sammen har vi en datter.
 • Motivation
  Open or Close
  Fra jeg var ganske lille inddrog min far mig i en filosofisk og spirituel undersøgelse af eksistensens natur. Vi snakkede os vej gennem eksistentielle spørgsmål som “hvad er meningen med livet”, “hvem er jeg”, “hvad er virkeligheden”, “findes der andre virkeligheder og hvordan oplever man dem” – og videre gennem kristendom, østerlandsk lærdom, meditation og shamanisme, mens vi fortolkede tilværelsen fra det højst mulige perspektiv! Jeg elskede vores letflydende dialog, der var præget af et åbent sind og venlig nysgerrighed.

  Vores samtaler strakte sig over 20 år, men fik en brat afslutning da min far som 50-årig pludselig døde af hjertestop. Jeg lærte chok og den dybe sorg at kende – men også hvordan livet kan åbne sig på ny. Til min overraskelse viste det sig svært at finde andre at føre den samme slags samtale med. Jeg kom på en lang og dyb indre rejse – som endte med, at jeg fik smag for krop og terapi, følelsesmæssigt nærvær og den helt almindelige virkelighed.

  Jeg konkluderede, at livet skal leves mens man har det – og at det giver et meget interessant perspektiv på eksistensen, fleksibelt at kunne bevæge sig fra hverdag til sjæl og tilbage igen.

  Jeg har desuden været kunstnerisk nysgerrig, og satte mig som ganske ung for at lære at skrive, male, danse og synge (og lærte en hel del om, hvor jeg har - og ikke har - mine talenter!). Jeg lærte også, at bagom alle kunstneriske udtryk ligger en kreativ proces, der i høj grad er baseret på at kunne se på materialet med friske øjne. At kunne bruge sine sanser og intuitive fornemmelser og lytte til uafprøvet og uforudsete muligheder. Denne del har jeg taget med mig ind i terapien! Jeg holder desuden min kreativitet igang på andre måder – jeg skriver selv alle mine tekster, og har fotograferet alle stemningsbillederne til min hjemmeside.

  Jeg har i mine år som terapeut hørt tusindvis af historier om livet, som det udspiller sig indeni og som det udspiller sig os mennesker imellem. Jeg ser både de tunge øjeblikke, hvor opgivelsen banker på, og triumfen, når handlekraften styrkes og livsrummet øges – og alle de mange mellemregninger, hvor personligheden fordøjer og forandrer sig. Det mest slående er, hvor meget modgang et menneske kan udsættes for og så alligevel komme fri og finde sin egen vej. Det er meget bevægende at se det menneske, der har overlevet måske mange år et sted indeni, træde frem og tage aktiv del i livet.

  Det er også slående hvor dybe refleksioner og indsigter alle mulige mennesker rummer. Der er noget meget ligeværdigt over at forholde sig til livet – det er noget alle kan, og som alle gør, uafhængig af opvækst og uddannelsesniveau. Vi står alle lige overfor tilværelsens mysterie, og vi har alle hver vores dybsindige iagttagelser at dele ud af.

  Jeg kender selv til modgang, og til at måtte arbejde, slide og kæmpe mig vej, men også til at høste frugterne, at nyde medgang og se dybtfølte drømme blive til virkelighed. Jeg har også lært at se det lange perspektiv – at intet i livet står stille (selvom det nogle gange kan føles sådan), og at det derfor er skrøbeligt kun at efterstræbe lykken. Det virkelige fodfæste ligger i at kunne ånde frit uanset de omstændigheder, man befinder sig i, og at man kan bevare sit nærvær og sin handlekraft i både medgang og modgang.

  Det er alle disse sammenfald og den stadige strøm af indtryk, der er min motivation og mit brændstof som terapeut.
 • Medlemskaber
  Open or Close
  Fuldt medlemskab af den europæiske organisation for gestaltterapi The European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

  Europæisk certifikat som gestaltterapeut siden 2007. Det er gyldigt i 5 år af gangen, herefter skal det fornys på baggrund af dokumenteret faglig udvikling og supervision.

  Bestyrelsesmedlem i Selskabet For Psykoterapi - et bredt fagligt forum for alle med en faglig interesse i samtale- og psykoterapi.

  Medlem af Gestaltterapeutisk Forum - der 2015 blev transformeret til at være en lukket Facebookgruppe Gestalt Forum.
 • Uddannelse i gestaltterapi
  Open or Close
  Jeg er uddannet på Gestaltterapeutisk Institut (GI) i årene 1996-2000. Undervisningen foregik i grupper, hvor man øvede, prøvede og overværede terapi, skrev og talte om terapi. Uddannelsen var på 1.208 timer (hvilket var 408 flere timer, end Socialministeriet i 2004 stillede som kriterium for evaluering af psykoterapeutiske uddannelser).

  Uddannelsen fokuserede på gestaltterapi, men jeg blev også undervist i drømmearbejde, Body Awareness Communication, bioenergetiske øvelser, psykodrama og tegneterapi.

  Gestaltterapeutisk Institut var akkrediteret som gestaltuddannelsesinstitut på europæiske niveau af af EAGT og EAP.

  Gestaltterapeutisk Institut blev i 2008 solgt til GIS-International.
 • Uddannelse i kropsterapi
  Open or Close
  Umiddelbart efter min gestaltterapeutiske uddannelse, indledte jeg et 2-årigt uddannelsesforløb i Touching Dialogue hos David Kirk-Campbell, grundlægger af Touching Dialogue og daværende institutleder på Gestaltterapeutisk Institut.

  Uddannelsen bestod af personlige udfordringer med henblik på at skærpe mine sanser og bevidsthed, læsning og skrivning, samt en lang række "øve-klienter".

  I årene 2004-2010 gennemførte jeg et uddannelsesforløb som Touching Dialogue Teacher, også hos David Kirk-Campbell, hvor jeg aktivt fulgte 2 hold fra undervisningssiden.

  Foruden Touching Dialogue uddannelse har jeg deltaget i en lang række kurser og workshops i Body-Mind Centering, Kontakt Improvisation og Nordlys Massage.
 • Deltagelse i kurser og foredrag
  Open or Close
  2018

  26. april: "Hvad er stress? Hvad er depression?", sidste nye forskning, Forskningens Døgn v/ Region Hovedstadens Psykiatri
  20. april: "Sidstehjælp" kursus om døden ved Landsforeningen Liv&Død
  21. februar: "Tab, sorg og kærlighed" temaaften om familieopstillinger ved Liv Dhanyo Thommesen og ISFO

  2017

  26. april: Foredrag om angst og angstbehandling ved Henrik Rose, sygeplejerske og gestaltterapeut, gennem mange år ansat på Psykoterapeutisk Center Stolpegård

  2016

  20. april: “Mindfulness: En aften med Jon Kabat-Zinn” v/ Dansk Center for Mindfulness & Vækstcenteret
  17. marts: “Et blik på diagnoser: Professionelle erfaringer og personlige beretninger” foredrag og paneldebat v/ Kursusgruppen i København

  2015

  4. november: “At være pårørende” foredrag ved PsykiatriFonden
  9. juni: Touching Dialogue seminar v/ David Kirk-Campbell

  2014

  19.-21. september: Speaker Seminar v/ Steinar Ditlefsen og Janet Adwood
  12. april: Heldagsseminar om "Creating Resilience In A Time of Extremes" v/ Gregg Braden
  11. april: Aftenseminar om "Creating Resilience In A Time of Extremes" v/ Gregg Braden
  9. april: Temadag om personlighedsforstyrrelser ved PsykiatriFonden
  Februar/marts: 35 timers grundlæggende undervisningsteori v/ Commonwealth Education Trust

  2013

  1. november: En aften med Eckhart Tolle
  25-26. oktober: Universidad Gestalt's 6. Internationale konference om gestaltterapi i Mexico City
  27. september: Foredrag om "The way of the Peaceful Warrior" v/ Dan Millman
  15. april: Temadag om barndommens betydning ved PsykiatriFonden
  24. januar: Teoridag om "Gestaltpsykologi og feltteori" v/ Seán Gaffney og Nordisk Gestalt Institut

  2012

  13. oktober: Workshop i "The Biology of Belief" & "Spontaneous Evolution" v/ Bruce Lipton
  12. oktober: Foredrag om "The Honeymoon Effect" v/ Bruce Lipton
  30. august: Foredrag om "Mindfulness" ved erhvervspsykolog Ditte Charles
  29. august: Foredrag om "Særligt sensitive mennesker" ved psykolog Lise August
  23–27. april: Internat–kursus "Gruppeprocesser" v/ Seán Gaffney

  2011

  14–15. oktober: Michael Beckwith "The Answer Is You", foredrag og seminar
  6. oktober: Temadag om følelser ved PsykiatriFonden
  4. maj: Bruce Lipton "The Biology of Belief"
  26. marts: 5. Danske Gestaltkonference ved Gestaltterapeutisk Forum om "Nu'et - tidens betydning i gestaltterapi" med oplæg af Frank Staemmler og Seán Gaffney

  2010

  7. april: Dagskursus, "Den Dynamiske Hjerne - i Sygdom og Sundhed" ved Jesper Mogensen, arr. af PsykiatriFonden
  9.-12. september: EAGTs 10. konference i Berlin - med 637 deltagere fra 32 lande fra 4 kontinenter

  2009

  21. marts: 4. Danske Gestaltkonference ved Gestaltterapeutisk Forum om "Gestaltterapiens integrative teori og praksis"
  23. marts: Temadag om angst ved PsykiatriFonden
  31. maj: Dalai Lama om "Peace through inner peace"
  9. september: Workshop om "Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den anvendes i den terapeutiske proces" ved Susan Hart
  8. oktober: Temadag om "Psykisk sygdom - komplementære/kreative behandlingsformer" ved PsykiatriFonden

  2008

  2. april: Judith Warny Berg om Blå Kors alkoholbehandling
  17. september: Henrik Leslye om lykkens psykologi

  2007

  24. marts: Workshop om "Smertegrænsen: Traumer, tilknytning og psykisk sygdom" ved Lars Sørensen

  2006

  20. januar: Ani Bodil om "Sindets natur" i tibetansk buddhisme
  28. februar: Torben Moe om musikterapi
  27. marts: Per Pinholt om shamatha meditation
  20. april: Jørgen Lumbye om Stanislav Groff
  30 april & 21. maj: Kursus i shamatha meditation ved Per Pinholt og Mette Kyung
  26. oktober: Karenn Nielsen og Hans Henrik Roholm om børn og sorg

  2005

  17. februar: Niels Svendsen om NLP
  3. marts: Workshop om parterapi på gestaltterapeutisk grundlag ved Hanne Hostrup
  16. april: 2. Danske Gestaltkonference ved Gestaltterapeutisk Forum om "Kreativitet i Gestalt"
  26. april: Kirsten Seidenfaden om Imagoterapi
  30. september - 2. oktober: Kristen meditation, retræte ved Grethe Livbjerg
  4. oktober: Neel Fasting om Samliv og Spiritualitet
  18. - 20. november: Kristen meditation, retræte ved Grethe Livbjerg

  2004

  19. februar: Anne-Grethe Hav Hermansen om coaching
  13. maj: Helle Øbo Petersen om behandling af voldelige mænd
  23. september: Folmer Blume Leide om ”Åndelighed i gestalt”
  31. oktober: 1-dags seminar om reinkarnationsterapi ved Eya Betiina Jørgensen

  2003

  6. februar: Lisbeth Hultmann om stemmen i personlig udvikling
  8. maj: Peter Kofoed om chok/traumer (PTSD)
  3. maj: 1. Danske Gestaltkonference ved Gestaltterapeutisk Forum om "Den globale Grund - Den lokale Figur"
  11. september: Ole Vedfelt om ubevidst Intelligens
  9. oktober: ViFAB, temadag om behandlingsfilosofi

  2002

  7. februar: Lennart Ollers om Bodynamic Analyse
  13. – 14. april: Workshop i bioenergetik ved Jørn Hansen
  16. maj: Michael Sommer om systemisk familieterapi
  12. september: Bent Falk om ”forandringens paradoks”

  2001

  8. februar: Hanne Hostrup om parterapi
  31. marts – 1. april: workshop i Body-Mind Centering ved Mette Bruhn
  17. maj: Gitte Jørgensen om selvmord
  20. september: Lars Sørensen om psykoterapi med klienter i behandling med psykofarmaka

  2000

  24. februar: Jes Hansen om gestaltterapi og narkoafvænning
  25. maj: Anne Pedersen om behandling af alkoholmisbrug
  21. september: Ziggy Møller om spiseforstyrrelser

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave anonym besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Dit besøg på siden bliver automatisk anonymiseret overfor eventuelle trejdeparts servere.