Gestaltterapeutisk Klinik

Gestaltterapi - Kropsterapi


Private psykoterapeutuddannelser: EVA justerer vurderingskoncept

 

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har besluttet at justere konceptet for vurdering af de private psykoterapeutuddannelser som instituttet implementerede for snart et år siden.

Formålet med vurderingerne er at synliggøre kvaliteten af de private psykoterapeutuddannelser og på sigt generelt at højne kvaliteten i uddannelserne. Vurderingskonceptet bygger på EVA’s mange års erfaring fra blandt andet SU-vurderinger af private uddannelser. Vurderingen sker på baggrund af de kvalitetskriterier, som en tværministeriel arbejdsgruppe med medlemmer fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlagde i midten af 2004. Der er tale om minimumskriterier der handler om uddannelsernes rammer og vilkår, og uddannelsernes indhold. Justeringen af vurderingskonceptet indebærer ikke at kriterierne ændres.

Men med det nuværende koncept for vurdering af de private psykoterapeutuddannelser, er det ikke muligt helt at leve op til formålet, vurderer EVA. EVA har ikke modtaget ansøgninger fra uddannelser der ønsker at blive prækvalificeret, siden september 2005. Og det har også vist sig vanskeligt at gennemføre det velafprøvede koncept på de private psykoterapeutuddannelser der er blevet prækvalificeret til at gennemføre en vurdering. Det er EVA’s oplevelse at det skyldes at feltet er uvant med at blive vurderet.

EVA og Socialministeriet er i fællesskab derfor nået frem til en beslutning om at det er nødvendigt at justere og tydeliggøre konceptet på centrale områder. Det handler blandt andet om at gøre formuleringerne af indholdet af kriterierne tydeligere fordi det har vist sig at uddannelserne har behov for yderligere præcisering af de krav der stilles til dem. Justeringen kommer også til at handle om den måde som ekspertpanelet inddrages i processen, ligesom det skal overvejes hvordan det nuværende panel eventuelt kan suppleres med et eller flere ekstra medlemmer.
 
De allerede gennemførte eller påbegyndte vurderinger vil blive betragtet som pilotprojekter, og materialet fra pilotprocessen vil derfor ikke blive offentliggjort. EVA tager fat på justeringen af konceptet 1. april, og det forventes derfor at de første uddannelser kan søge om vurdering ud fra det nye koncept fra september 2006. Der er planlagt god tid til processen omkring revisionen af konceptet. Det sker blandt andet for at sikre at der er tid til en høringsproces, hvor EVA vil lægge vægt på at involvere alle centrale aktører.02.03.2006

Denne hjemmeside bruger cookies. De bliver brugt til at lave anonym besøgsstatistik. Det motiverer og inspirerer mig til at vedligeholde siden. Dit besøg på siden bliver automatisk anonymiseret overfor eventuelle trejdeparts servere.